Ulica 3 Maja

Ulica 3 Maja, dawniej zwana Teatralną. Stanowiła jedną z pięciu ulic rozchodzących się od Rynku Nowomiejskiego – nowego centrum handlowego, a dzisiejszego placu Cyryla Ratajskiego.

Cyryla 3 maja Cyryla Ratajskiego 2

Dodaj komentarz