Park Szelągowski

Park Szelągowski, park położony na Szelągu, na skarpie doliny Warty, rzut beretem od Cytadeli. Miejsce spacerów i wypoczynku w XIX i XX wieku. W latach dwudziestych XX wieku przeniosło się tu z Sołacza Bractwo Kurkowe. Powstała strzelnica, funkcjonowało zaplecze gastronomiczne.

Szeląg, budynki Bractwa Kurkowego 1935 rok

Szeląg, budynki Bractwa Kurkowego Szeląg, budynki Bractwa KurkowegoNiestety działania wojenne w 1945 roku doprowadziły do całkowitego zniszczenia obiektów Bractwa. Zachowały się schody prowadzące do Warty oraz masywne resztki ogrodzenia.

W parku znajduje się również Dom Weterana, obecnie Dom Pomocy Społecznej. Uważany za niedocenione arcydzieło modernizmu.

Dom Weterana

Dom Weterana

Ulica Szelągowska

Ulica Szelągowska nazwę swą zawdzięcza części Poznania zwanej Szelągiem. Szeląg znajduje się pomiędzy wzgórzami winiarskim a rzeką Wartą. Na terenie dawnego Szeląga znajdowała się w XVI wieku fabryka prochu należąca do kupieckiej rodziny Szylingów.

W 1927 roku istniejącą już aleję Szelągowską postanowiono uregulować. Zrobiono to ze względu na rosnący ruch w stronę Naramowic oraz budującej się spalarni śmieci. Przywieziono ziemię, wykonano umocnienia skarp betonem i płytami. Ulicę wyłożono brukiem z głowaczy. Ziemię przywieziono z okolic trasy do Biedruska. Chodnik miał 5 metrów szerokości, jezdnia 10 metrów, a zadrzewiona promenada wzdłuż Warty 8 metrów.

Ulica Szelągowska

Ulica Szelągowska około 1945 roku i dzisiaj.

Ulica, jak widać na kolejnych fotografiach, odcięła się bujną roślinnością od rzeki. Dzisiaj, przy rzece, przy ulicy i promenadzie zwanej Wartostradą ze wszystkich stron napotykamy na roślinność, niestety w żaden sposób nieuregulowaną.

Ulica Szelągowska

Ulica Szelągowska, widok na Wartę i promenadę z wiaduktu kolejowego

Na powyższym porównaniu widzimy ulicę Szelągowską w całej okazałości oraz całkowicie schowaną za drzewami. Zza wiszącego mostu wyłania się kawałek przyczółka Wielkiej Śluzy, widocznej w całości na starej fotografii.

Poniższe porównanie nie odzwierciedla tego samego miejsca. Dzisiejsza fotografia wykonana została z brzegu Warty w kierunku południowym ze względu na zasłaniającą widok roślinność.

Ulica Szelągowska

Ulica Szelągowska, widok na Wartę i promenadę

Wspomniana wyżej Wielka śluza stanowiła jeden z elementów Twierdzy Poznań. Był to potężny, 82 metrowy most wybudowany w latach 1829-1832. Jej zadaniem było spiętrzanie wód Warty za pomocą specjalnych zasuw.