Ulica Solna, stajnie i koszary kawalerii oraz koszary artylerii

Ulica Solna, dawniej Magazynowa skupiała w swojej północnej części zespół koszarowo-magazynowy. Znajdowały się tam między innymi koszary i stajnie kawalerii. Koszary ulokowane były w miejscu, gdzie przebiega teraz nowa, północna nitka ul. Solnej, a stajnie o charakterystycznym podkowiastym kształcie tam, gdzie teraz stoi szpetny hotel Ikar ze swoim parkingiem.

Jeszcze w czasie, gdy ulica Kościuszki przebiegała wzdłuż wału łączącego ze sobą elementy twierdzy poligonalnej, ciek Bogdanka przepływał wzdłuż zachodniego skrzydła stajni, aby dalej ulicą Nowowiejskiego płynąć w kierunku stawu na placu Wielkopolskim.

Do dzisiaj zachował tylko budynek koszar artylerii po południowej stronie ulicy Solnej.

 

Makieta CWSL-2

Fragment zachodniego skrzydła stajni i ulicy Kościuszki

MKZ_II_0000008

Widoczne koszary oraz stajnie kawalerii

MKZ_II_0000019

W tle żuraw prawdopodobnie na budowie hotelu Polonez

MKZ_II_0000024

Ulica Solna przed przebudową

MKZ_II_0000026 MKZ_II_0000012 MKZ_II_0000013 MKZ_II_0000014 MKZ_II_0000016 MKZ_II_0000017 MKZ_II_0000018 MKZ_II_0000020 MKZ_II_0000021 MKZ_II_0000022 MKZ_II_0000023 MKZ_II_0000025

Powyżej: stajnie oraz blok mieszkalny przy ulicy Solnej

Powyżej: Ulica Solna, dawniej Magazynowa, w kierunku zachodnim. Po prawej nieistniejący budynek huzarów (później artylerii polowej), po po lewej budynek nowych koszar, zachowany do dzisiaj.

 Ulica Kościuszki hotel Ikar Ulica Solna hotel Ikar Ulica Solna hotel Ikar Ulica Solna hotel Ikar

Stare fotografie pochodzą ze zbiorów MKZ oraz ze strony poznan.wikia.com (zbiory BU).

Przy opisie wiedzę czerpałem z książki: J. Biesiadka, A. Gawlak, S. Kucharski, M. Wojciechowski, Twierdza Poznań. O fortyfikacjach miasta Poznania w XIX i XX w., wyd. Rawelin 2006.

Dowództwo V Korpusu Armijnego przy ulicy Solnej

Oddany do użytku w 1889 roku okazały, neorenesansowy budynek wybudowany został na dawnym placu Działowym dla Dowództwa V Korpusu Armijnego (General-Kommando des V Armee-Korps). Rozebrano go po II wojnie światowej, zachowała się tylko jego oficyna, która wykorzystywana jest obecnie przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Marcinkowskiegoa,pic1,1202,87360,124137,show2 724663

MKZ_II_0000027 MKZ_II_0000028 MKZ_II_0000029 MKZ_II_0000030 MKZ_II_0000031

Zdjęcia i pocztówki: MKZ, BU, zbiory własne

Plac Stawny

Plac Stawny, prawdopodobnie lata pięćdziesiąte. Może znawcy tramwajów rozszyfrują toczący się tle tramwaj? Niestety nie udało mi się dopasować zdjęcia tak jak bym chciał, a to dlatego (chyba), że fotograf stał na górce, bodajże górce powstałej przy rozbiórce kamienic stojących za nim. Nie mniej jednak, pewien zarys tego miejsca jest widoczny.

 

Stawny

 

Źródło starych fotografii: MKZ