Ulica Nad Wierzbakiem, ok. 1956 roku

Pod ulicą Nad Wierzbakiem płynie z Podolan przez Winiary i Bonin Wierzbak. Zwyczajny ciek wodny. Dopływa do Bogdanki właśnie w tym rejonie, kierując się dalej przez Park Wodziczki do Warty.

Z księgarni natomiast pozostał tylko budynek.

Źródło starej fotografii: http://fotopolska.eu; Autor: Jerzy Rembikowski

 

Aleja Niepodległości, 1917 rok

Ulicę wytyczono w 1905 roku po likwidacji umocnień poznańskiej twierdzy poligonalnej. W okresie, z którego pochodzi pocztówka, ulica nosiła nazwę Kaiserring. Odnoszę wrażenie, że życie toczyło się wtedy chyba trochę wolniej.

Kliknij foto, aby zobaczyć w pełnym rozmiarze

Niepodległości końŹródło starej fotografii: http://fotopolska.eu

Ulica Podgórna 6, dom narodzin Hindenburga

Ulica Podgórna 6, dawniej nr 7. W tym niskim, jednopiętrowym budynku w roku 1847 urodził się Paul von Hindenburg, niemiecki wojskowy, feldmarszałek i polityk, w latach 1925-1934 Prezydent Rzeszy w okresie Republiki Weimarskiej i w początkach III Rzeszy. w 1933 roku powołał Adolfa Hitlera na kanclerza Rzeszy.

Posenhindenburg5

Źródła starych fotografii: Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz oraz wikipedia

Zamek Cesarski

Pocztówka przedstawia nieistniejącą wieżę Zamku Cesarskiego – rezydencji ostatniego cesarza Prus i Niemiec Wilhelma II. Po wybudowaniu zamku w 1910 roku wieża miała 75 metrów wysokości. Znajdowało się w niej wejście główne do zamku. Podczas walk o wyzwolenie Poznania w roku 1945 wieża została poważnie uszkodzona, a podczas odbudowy zamku skrócona o 17 metrów. Od kilku lat istnieje inicjatywa odbudowy wieży i utworzenie tam punktu widokowego.

Poznań30

Plan Poznania 1820 rok

Na poniższym planie Poznania z roku 1820 wsie Bonin i Winiary znajdują się jeszcze w pierwotnych lokalizacjach. Zaznaczony jest już Fort Winiary na wzgórzach winiarskich, choć nie w formie, w której powstał później. Zwróćcie uwagę na Jeżyce, których centrum była ulica Kościelna, dzisiaj zaniedbana, zdominowana przez parkingi i zdewastowane kamienice. Nie ma również ulicy Paderewskiego, którą wytyczono dopiero w roku 1838.

Kliknij na plan, aby zobaczyć go w większym rozmiarze.

Plan Poznania 1820 rok

Plan Poznania 1820 rok