Ulica Piaskowa podczas powodzi, 1888 rok

Fotografia przedstawia ulicę Piaskową podczas powodzi w roku 1888. Po skrajnej lewej stronie widać wybudowany w 1882 roku kantor Antoniego Krzyżanowskiego, poznańskiego przedsiębiorcy budowlanego i uczestnika powstania listopadowego. Budynek stoi w prawie niezmienionej formie do dzisiaj.

Piaskowa 1888 (2)

Źródło starej fotografii: MKZ