Ulica Solna, stajnie i koszary kawalerii oraz koszary artylerii

Ulica Solna, dawniej Magazynowa skupiała w swojej północnej części zespół koszarowo-magazynowy. Znajdowały się tam między innymi koszary i stajnie kawalerii. Koszary ulokowane były w miejscu, gdzie przebiega teraz nowa, północna nitka ul. Solnej, a stajnie o charakterystycznym podkowiastym kształcie tam, gdzie teraz stoi szpetny hotel Ikar ze swoim parkingiem.

Jeszcze w czasie, gdy ulica Kościuszki przebiegała wzdłuż wału łączącego ze sobą elementy twierdzy poligonalnej, ciek Bogdanka przepływał wzdłuż zachodniego skrzydła stajni, aby dalej ulicą Nowowiejskiego płynąć w kierunku stawu na placu Wielkopolskim.

Do dzisiaj zachował tylko budynek koszar artylerii po południowej stronie ulicy Solnej.

 

Makieta CWSL-2

Fragment zachodniego skrzydła stajni i ulicy Kościuszki

MKZ_II_0000008

Widoczne koszary oraz stajnie kawalerii

MKZ_II_0000019

W tle żuraw prawdopodobnie na budowie hotelu Polonez

MKZ_II_0000024

Ulica Solna przed przebudową

MKZ_II_0000026 MKZ_II_0000012 MKZ_II_0000013 MKZ_II_0000014 MKZ_II_0000016 MKZ_II_0000017 MKZ_II_0000018 MKZ_II_0000020 MKZ_II_0000021 MKZ_II_0000022 MKZ_II_0000023 MKZ_II_0000025

Powyżej: stajnie oraz blok mieszkalny przy ulicy Solnej

Powyżej: Ulica Solna, dawniej Magazynowa, w kierunku zachodnim. Po prawej nieistniejący budynek huzarów (później artylerii polowej), po po lewej budynek nowych koszar, zachowany do dzisiaj.

 Ulica Kościuszki hotel Ikar Ulica Solna hotel Ikar Ulica Solna hotel Ikar Ulica Solna hotel Ikar

Stare fotografie pochodzą ze zbiorów MKZ oraz ze strony poznan.wikia.com (zbiory BU).

Przy opisie wiedzę czerpałem z książki: J. Biesiadka, A. Gawlak, S. Kucharski, M. Wojciechowski, Twierdza Poznań. O fortyfikacjach miasta Poznania w XIX i XX w., wyd. Rawelin 2006.

Ulica Feliksa Nowowiejskiego, rok 1931

Święto 14. Pułku Artylerii Lekkiej Wielkopolskiej z Poznani. Dowódca pułku płk Michał Gałązka w rozmowie z majorem Janem Szwedem (na koniu). Czerwiec 1931 roku. W tle nieistniejące w większości zabudowania na tyłach szpitala diakonissek, znajdującego się kiedyś w miejscu urzędu miasta przy ul. Libelta.

Kliknij na foto, aby powiększyć

Nowowiejeskiego

Źródło starej fotografii: NAC