Hotel Puro

Hotel Puro, róg Stawna/Wroniecka/Żydowska. Planowany termin oddania do użytku: połowa 2014 roku.