Hotel Bazar

Spółka Akcyjna Bazar powołana została do życia już w 1838 roku. Założeniem statutowym było popieranie pożytecznych inicjatyw. Wtedy też powstał hotel. Nie dochodził on do dzisiejszych Alei Marcinkowskiego, a widoczna na fotografii kamienica został dobudowany do pierwotnego budynku w latach 1898-99 po wykupie tejże działki.

Fotografia pochodzi z roku 1928.

Bazar '20Źródło starej fotografii: Dziesięciolecie Polski Odrodzonej – księga pamiątkowa 1918-1928 wydawnictwo i nakład Ilustrowanego Kuryera Codziennego , Światowida Na Szerokim Świecie Kraków – Warszawa 1928