Plac Stawny

Plac Stawny, prawdopodobnie lata pięćdziesiąte. Może znawcy tramwajów rozszyfrują toczący się tle tramwaj? Niestety nie udało mi się dopasować zdjęcia tak jak bym chciał, a to dlatego (chyba), że fotograf stał na górce, bodajże górce powstałej przy rozbiórce kamienic stojących za nim. Nie mniej jednak, pewien zarys tego miejsca jest widoczny.

 

Stawny

 

Źródło starych fotografii: MKZ

Ulica Piaskowa podczas powodzi, 1888 rok

Fotografia przedstawia ulicę Piaskową podczas powodzi w roku 1888. Po skrajnej lewej stronie widać wybudowany w 1882 roku kantor Antoniego Krzyżanowskiego, poznańskiego przedsiębiorcy budowlanego i uczestnika powstania listopadowego. Budynek stoi w prawie niezmienionej formie do dzisiaj.

Piaskowa 1888 (2)

Źródło starej fotografii: MKZ