Nowe nasadzenia drzew na alei Niepodległości

Zarząd Zieleni Miejskiej rozważa możliwość wymiany drzewostanu na całej długości alei Niepodległości. Chodzi o rosnące tam topole. Prace miałyby być prowadzone etapami – zaznacza dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Tomasz Lisiecki. Etap pierwszy zakłada wymianę topoli od hotelu Polonez do ulicy Księcia Józefa.

Rozważana jest jeszcze opcja wymiany drzewostanu alei Niepodległości na odcinku od ulicy Księcia Józefa do ulicy Armii Poznań, ale ze względu na bardzo duże zagęszczenie uzbrojenia podziemnego może to być niemożliwe.