Ulica Nad Wierzbakiem, ok. 1956 roku

Pod ulicą Nad Wierzbakiem płynie z Podolan przez Winiary i Bonin Wierzbak. Zwyczajny ciek wodny. Dopływa do Bogdanki właśnie w tym rejonie, kierując się dalej przez Park Wodziczki do Warty.

Z księgarni natomiast pozostał tylko budynek.

Źródło starej fotografii: http://fotopolska.eu; Autor: Jerzy Rembikowski