Kościół Świętej Trójcy w Morasku

Został zbudowany przez moraskich katolików w latach 1930-1931 jako przeciwwaga dla osadników niemieckich, którzy licznie zamieszkiwali wieś. Nie został w pełni ukończony, m.in. nie ma prezbiterium.

Obiekt jest jednonawowy z wieżą i zakrystią. Był kościołem filialno-pomocniczym do kościoła w Chojnicy. W czasie wojny stacjonowali w nim Niemcy. W 1941 roku kościół zniesiono i wykorzystywano na skład broni. Po II wojnie stał opuszczony aż do dziś (okresowo mieścił betoniarnię).

Obecny stan obiektu jest zły – m.in. stropy grożą zawaleniem. Przy prezbiterium istnieje podstawa po ołtarzu. Trwa konflikt (2010) między parafią i Radą Osiedla, które chcą zburzyć kościół i zbudować parking, a Stowarzyszeniem Rozwoju Obszaru Morasko-Radojewo-Umultowo, które chce rewitalizacji świątyni z przeznaczeniem na cele użytkowe.

Według Andrzeja Nowaka, poznańskiego architekta miejskiego, kościół, mimo skromnej architektury, ma duże znaczenie kulturowe dla lokalnej społeczności. Prof. Robert Ast z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu porównuje znaczenie świątyni dla Moraska, przy zachowaniu skali, do poznańskiego Wzgórza Świętego Wojciecha. Kościół jest integralną częścią panoramy Moraska od prawie każdej strony.
(wiki)

Dodaj komentarz